Palvelut

Aurinkopaneelit

Aurinkosähköjärjestelmien kehittyessä aurinkosähköstä on tullut taloudellisesti kannattava uusiutuvan energian lähde. Maalis-lokakuu on aurinkosähkön kulta-aikaa Suomessa.

Aurinkopaneelit
Mihin aurinkosähköä voidaan käyttää?

Aurinkosähkön käyttömahdollisuudet ovat laajat. Aurinkosähköä voidaan hyödyntää esimerkiksi ilmastoinnin, jäähdytyksen, valaistuksen ja lämpöpumppujen sähköistykseen sekä sähköautojen lataukseen.

Aurinkosähkö pienentää hiilijalanjälkeä

Uusiutuvan energian käyttö pienentää huomattavasti hiilijalanjälkeä, sillä se vähentää verkosta ostettavan sähköenergian määrää. Vihreisiin arvoihin panostamalla ja aurinkosähköä käyttämällä on mahdollisuus saada positiivista imagoarvoa.

Aurinkosähkön taloudellinen tuotto suomessa

Hyvin suunnitellun kohteen omavarainen sähköntuotanto maksaa takaisin alkuinvestoinnin ja alkaa sen jälkeen tuottaa voittoa.

Tukimahdollisuudet

Aurinkosähköön ja sen käyttöönottoon on mahdollista saada tukea, esimerkiksi:

 • Energiatuki
 • Maatalouden investointituki

Paneeleiden tuotetakuu on 10 – 12 vuotta ja tehontuottotakuu jopa 30 vuotta. Inverttereiden kohdalla elinikä on noin 25 vuotta ja takuu 5-25 vuotta. 

 

Verkkoon liitetty sähköjärjestelmä

Verkkoon liitetyn aurinkosähköjärjestelmän pääkomponentit ovat aurinkopaneeli(t) ja vaihtosuuntaaja eli invertteri, joka on joko 1- tai 3-vaiheinen.

Aurinkopaneelit kytketään invertterin kautta kiinteistön sähköjärjestelmään (sähköpääkeskus).

Lisäksi kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän on oltava erotettavissa sähköverkosta lukittavalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä, johon verkkoyhtiöllä on oltava vapaa pääsy. Kytkin sijaitsee invertterin ja pääkeskuksen (tai ryhmäkeskuksen) välissä. Järjestelmään kuuluu myös kiinteistön energiamittari, jolla mitataan verkkoon syötettyä ja sieltä otettua tehoa. Energiamittari on sähkönjakeluverkonhaltijan vastuulla, joten aurinkosähköjärjestelmän käyttäjän ei tarvitse huolehtia mittarin hankinnasta. Verkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kokoonpano on esitetty kuvassa

 

Verkkoon kytkemätön aurinsähköjärjestelmä

Verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä aurinkopaneelien tuottama sähkö varastoidaan ennen käyttöä akkuihin, mikäli sähköntuotanto ja -kulutus eivät osu samaan hetkeen. Järjestelmään kuuluu lataussäädin, joka asennetaan aurinkopaneelien ja akuston väliin.
Akuista voidaan ottaa virtaa suoraan tasavirtaa hyödyntäviin laitteisiin. Verkkoon kytkemättömät järjestelmät ovat yleisiä etenkin taajamien ulkopuolella ja saarissa, joita ei voi helposti liittää sähköverkkoon. Mikäli tasavirta halutaan muuttaa vaihtovirraksi, järjestelmään on lisättävä invertteri, kuten verkkoon kytketyissä järjestelmissä.

 

Aurinkosähköjärjestelmän teho

Aurinkopaneelien nimellisteho ilmoitetaan piikkiwatteina (Wp). Paneelien nimellisteho on määritetty laboratoriossa standardiolosuhteissa (Standard Test Condition, STC), joissa auringon säteilymäärä on 1 000 W/m2 ja kennon lämpötila 25 °C.
Aurinkosähköjärjestelmän tuottoon vaikuttaa säteilyn määrän ja aurinkopaneelien hyötysuhteen lisäksi niiden lämpötila, suuntauskulma ja puhtaanapito.

 

Aurinkosähköjärjestelmien hinta

 

Kuva 1. Aurinkosähköjärjestelmän hankintakustannusten suuntaa antava jakautuminen.

Uudisrakennuksissa voidaan säästää asennuskuluissa, jos järjestelmä voidaan asentaa muun rakentamisen yhteydessä.

 

Aurinkosähköjärjestelmien käyttö

Käyttäjä hyötyy usein eniten käyttäessään kaiken mahdollisen aurinkosähkön itse

 

6 vinkkiä aurinkopaneelien hankintaan:

 • Mitoita järjestelmä oikein
 • Mieti järjestelmän käyttötarkoitus
 • Älä säästä asennuskustannuksissa
 • Tutustu piikkiwattehin
 • Ymmärrä inverttereitä
 • Tarkista takuu

 

 

Kirjastonpuiston rakentaminen, 2016-2017

Kaupunkipuiston rakentaminen pohjarakenteineen Vantaan keskustaan.

Referenssit, Ympäristörakentaminen, Infrarakentaminen, Etelä-Suomi
  Talvisodan muistomerkin maarakennus- ja pintatyöt, 2017

  Talvisodan muistomerkin maarakennus- ja pintatyöt, 2017

  Referenssit, Etelä-Suomi, Infrarakentaminen, Ympäristörakentaminen
   Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan uudistaminen, 2014

   Historiallisen kasvitieteellisen puiston uudelleenrakennus

   Referenssit, Etelä-Suomi, Infrarakentaminen, Ympäristörakentaminen
    Korson keskuspuiston lampien ruoppaus, siltojen ja padon rakentaminen, 2016-2017

    Korson keskuspuiston lampien ruoppaus, siltojen ja padon rakentaminen, 2016-2017

    Referenssit, Etelä-Suomi, Ympäristörakentaminen, Infrarakentaminen
     Ota yhteyttä