Laadunvarmistus ja työturvallisuus

Meille on myönnetty Rakentamisen Laatu- pätevyys (RALA-pätevyys) useasta rakennusalan osaamisalueesta sekä toimintajärjestelmäsertifikaatti linjasaneerausten pääurakoinnin toimintamallista. RALA Ry arvioi toimintamme vaatimusten mukaisuutta vuosittain.

VRJ Groupilla on käytössään ISO 9001:2000 laatujärjestelmä. Sitä on täydennetty ISO 14001 -mukaisella ympäristöjärjestelmällä. Laatujärjestelmä helpottaa yrityksen johtamista, tukee toiminnan kehittämistä ja varmistaa asiakkaiden tyytyväisyyden tuotteisiimme ja palveluihimme. Siihen on kirjattu yhteisesti sovitut pelisäännöt, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat sekä tarvittavat ohjeet työntekijöille. Laatujärjestelmässä on määritelty myös mm. henkilöstön toimintaohjeet ja vastuualueet sekä työ-, palo- ja ympäristönsuojeluvaatimukset.

Laadimme jo hankkeen valmisteluvaiheessa kohteelle räätälöidyt laatu- työturvallisuus- ja valvontasuunnitelmat. Dokumentoimme, valvomme ja tarkistamme omaa työtämme monilla eri keinoilla. Kohteen aikana laaditut dokumentit luovutetaan aina myös tilaajalle luovutusasiakirjojen mukana.

Noudatamme kohteissamme kaikkia työturvallisuuslakeja ja -määräyksiä sekä olemme mukana kehittämässä työturvallisuusasioita myös tulevaisuudessa. Apuna työturvallisuuden valvonnassa ja seurannassa ovat käyttämämme uusimmat työturvallisuusohjelmistot. Keräämme toteuttamistamme kohteista asiakaspalautteen, jonka perusteella kehitämme koko toimintaamme ja laatujärjestelmäämme entisestään.