Laadunvarmistus ja työturvallisuus

Meille on myönnetty Rakentamisen Laatu -pätevyys (RALA-pätevyys) useasta rakennusalan osaamisalueesta sekä toimintajärjestelmäsertifikaatti linjasaneerausten pääurakoinnin toimintamallista. RALA ry arvioi toimintamme vaatimusten mukaisuutta vuosittain. 

Laadimme jo hankkeen valmisteluvaiheessa kohteelle räätälöidyt laatu-, työturvallisuus- ja valvontasuunnitelmat. Dokumentoimme, valvomme ja tarkistamme omaa työtämme monilla eri keinoilla. Kohteen aikana laaditut dokumentit luovutetaan aina myös tilaajalle luovutusasiakirjojen mukana.

Noudatamme kohteissamme kaikkia työturvallisuuslakeja sekä -määräyksiä ja olemme mukana kehittämässä työturvallisuutta myös tulevaisuudessa. Apuna työturvallisuuden valvonnassa ja seurannassa ovat käyttämämme uusimmat työturvallisuusohjelmistot.

Keräämme toteuttamistamme kohteista asiakaspalautteen, jonka perusteella kehitämme koko toimintaamme.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sinulle haluamasi palvelukokonaisuus!