Ympäristösi Rakentaja

Tervetuloa

VRJ Group on monialayritys joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen monipuolista rakentamisen osaamista.
Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua seuraavilla toimialoilla:

  • Maarakentaminen
  • Viherrakentaminen
  • Rakennustyöt
  • Silta- ja betonirakentaminen
  • Kiviainestoimitukset
  • Auto- ja konepalvelut
  • Asfaltointi
  • Murskausurakointi
  • Kierrätysliiketoiminta
  • Konepaja- ja metallirakennustyöt

Asiakaskuntamme koostuu yksityissektorista, taloyhtiöistä, yrityksistä sekä julkisyhteisöistä. Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen. Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoisen henkilökunnan sekä alan uusimman tekniikan ja tuotteet. Alan edelläkävijänä panostamme laatu- ja ympäristöasioihin. Tämän ansiosta konsernille on myönnetty toiminnot kattava RALA-pätevyys sekä toimintatapojen hyväksyntä.

VRJ Group on perustettu 1981, 30 vuoden aikana yritys on laajentunut keskimäärin 250 henkilöä työllistäväksi konserniksi jonka vuosittainen liikevaihto on noin 55 miljoonaa euroa. Konsernin päämarkkina-alueet ovat pääkaupunkiseutu, Oulun ja Tampereen talousalueet sekä projektikohteissa koko Suomi.

VRJ Group on Ympäristösi Rakentaja.

Ainutlaatuisen monipuolista rakentamisen osaamista

Oulun toimipiste
puh. 0207 425 500
fax. 0207 425 509
info@vrj.fi

Vantaan toimipiste
puh. 0207 425 550
fax. 0207 425 559
info@vrj.fi

Tampereen toimipiste
puh. 020 742 5580
fax. 020 742 5589
info@vrj.fi